خدمات انجام پایان نامه، چاپ مقاله و ارائه موضوع پایان نامه - مشاوران نوین

ایمیل:info@moshaveranenovin.com         moshaveranenoviiin@gmail.com
تلفن: 09109106535- 88525688-021
  مشاوره رایگان: 09109106545  
سفارش پایان نامه

معرفی رشته مدیریت تکنولوژی

معرفی رشته مدیریت تکنولوژی :
مديريت تکنولوژي، تخصصي ميان رشته‌اي است که علوم پايه، مهندسي و دانش و روش‌هاي مديريت را يکپارچه كرده و بر تکنولوژي به عنوان عامل خلق ثروت تأکید مي‌نمايد.
امروزه تكنولوژي(فناوری) اصلي‌ترين عامل توليد ثروت و  ثروت نيز داشته‌اي ارزشمندتر از پول است كه مي‌تواند عواملي همچون دانش، استفاده مؤثر از منابع، حفظ منابع طبيعي و ساير عوامل مؤثر در ارتقاء استاندارد و كيفيت زندگي را شامل شود لذا رشته ای که بتواند دانش انسان را در مباحث و موضوعات وابسته به فناوری نظیر پیش بینی، انتخاب، انتقال، توسعه فناوری و نیز صدور و تجاری نمودن فناوری ارتقاء دهد، از توجه ویژه ای برخوردار خواهد بود. در تعریفی دیگر مديريت تکنولوژي به مفهوم مديريت سيستم‌هايي است که به ايجاد، کسب و استفاده از تکنولوژي کمک مي‌کنند.
رشته مدیریت تکنولوژی گرایش هایی از جمله گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی وتکنولوژی گرایش نوآوری وگرایش انتقال تکنولوژی وگرایش سیاستهای تحقیق و توسعه دارد که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شود
مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی

هدف از این رشته عبارت است از: پرورش کادر متخصص در یکپارچه سازی علوم مهندسی، اقتصاد و مدیریت در انتقال فناوریهای نوین.
واحدهای درسی در دانشگاه:
 • تئوریهای اقتصاد و سیر تحول تکنولوژی
 • تکنولوژی و توسعه
 • تئوریهای نوآوری مدلها، فرایند ها و سیاستها
 • پیش بینی تکنولوژی
 • ارزیابی تکنولوژی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • تئوریهای مدیریت پیشرفته
 • مدیریت استراتژیک صنعتی
 • مدیریت تولید پیشرفته
 • سیستمهای اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی
 • مزیتهای نسبی در رابطه با اولویتهای سرمایه گذاری
 • مدلهای توسعه صنعتی در کشور های صنعتی تازه صنعتی شده و در حال توسعه
 • نقش دولتها در راهبری توسعه
آینده شغلی:
این رشته هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد سازمانی و فردی می باشد و مواردی از قبیل سیاست علم و تکنولوژی، فرآیند نوآوری تکنولوژی، مدیریت تحقیقات ، زیرساختار و تغییرات تکنولوژیک تحقیقات و کارآفرینی تکنولوژیک و سرمایه گذاریهای جدید، چرخه عمر محصول و چرخه عمر فرآیند برنامه ریزی و پیش بینی تکنولوژی و موارد زیادی از این عناوین جزء دانش این رشته می باشد. امید است دانشجویان این رشته با کسب مهارتهای جانبی نظیر زبان و کامپیوتر و با مطالعه دقیق مباحث تخصصی خود نظیر قراردادهای انتقال تکنولوژی و قواعد حقوقی آن، شرایط مناسبی برای ورود به بازار کار داشته باشند.
برای تحصیل در این رشته چه چیزهایی مورد نیاز است؟
 • علاقه مندی به علوم روز و مباحث استقرار تکنولوژی های نوین
 • قدرت و توان ادراک، تجزیه و تحلیل و نهایتا حل مشکلات مدیریتی (رویکرد جستجو برای تکنولوژی متناسب
 • داشتن روحیه مبارزه طلب برای متقاعد ساختن مدیران در استقرار تکنولوژی های جدید
 • داشتن روحیه تیمی و علاقه مند به همکاری و علاقه مند به یادگیری
 • توانایی تجزیه و تحلیل و درک روابط سازمان و تکنولوژی و توانایی تدوین استراتژی
 معرفی مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری
هدف از این رشته عبارت است از: پرورش کادر متخصص در یکپارچه سازی علوم مهندسی و مدیریت در انتقال فناوریهای نوین.
واحدهای درسی در دانشگاه:
 • تئوریهای اقتصاد و سیر تحول تکنولوژی
 • تکنولوژی و توسعه
 • تئوریهای نوآوری مدلها، فرایند ها و سیاستها
 • پیش بینی تکنولوژی
 • ارزیابی تکنولوژی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • تئوریهای مدیریت پیشرفته
 • مدیریت استراتژیک صنعتی
 • مدیریت تولید پیشرفته
 • سیستمهای اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی
 • نظام ملی نوآوری- نوآوری و رشد
 • تکنولوژی های نو و محیط زیست
 • نوآوری و تغییرات تکنولوژی
آینده شغلی:
این رشته هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد سازمانی و فردی می باشد و مواردی از قبیل سیاست علم و تکنولوژی، فرآیند نوآوری تکنولوژی، مدیریت تحقیقات ، زیرساختار و تغییرات تکنولوژیک تحقیقات و کارآفرینی تکنولوژیک و سرمایه گذاریهای جدید، چرخه عمر محصول و چرخه عمر فرآیند برنامه ریزی و پیش بینی تکنولوژی و موارد زیادی از این عناوین جزء دانش این رشته می باشد. امید است دانشجویان این رشته با کسب مهارتهای جانبی نظیر زبان و کامپیوتر و با مطالعه دقیق مباحث تخصصی خود نظیر قراردادهای انتقال تکنولوژی و قواعد حقوقی آن، شرایط مناسبی برای ورود به بازار کار داشته باشند.
برای تحصیل در این رشته چه چیزهایی مورد نیاز است؟
 • علاقه مندی به علوم روز و مباحث استقرار تکنولوژی های نوین
 • قدرت و توان ادراک، تجزیه و تحلیل و نهایتا حل مشکلات مدیریتی (رویکرد جستجو برای تکنولوژی متناسب
 • داشتن روحیه مبارزه طلب برای متقاعد ساختن مدیران در استقرار تکنولوژی های جدید
 • داشتن روحیه تیمی و علاقه مند به همکاری و علاقه مند به یادگیری
 • توانایی تجزیه و تحلیل و درک روابط سازمان و تکنولوژی و توانایی تدوین استراتژی
 • علاقه مند به نوآوری و خلاقیت و توانایی پذیرش روشهای خلاقانه
 معرفی مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
هدف از این رشته عبارت است از: پرورش کادر متخصص در یکپارچه سازی علوم پایه و مهندسی و دانش و روشهای مدیریت در انتقال فناوریهای نوین.
واحدهای درسی در دانشگاه:
 • تئوریهای اقتصاد و سیر تحول تکنولوژی
 • تکنولوژی و توسعه
 • تئوریهای نوآوری مدلها، فرایند ها و سیاستها
 • پیش بینی تکنولوژی
 • ارزیابی تکنولوژی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • تئوریهای مدیریت پیشرفته
 • مدیریت استراتژیک صنعتی
 • مدیریت تولید پیشرفته
 • سیستمهای اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی
 • حقوق مالکیت، تکنولوژی، تجارت توسعه
 • مدلهای انتقال تکنولوژی
 • سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی
آینده شغلی:
این رشته هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد سازمانی و فردی می باشد و مواردی از قبیل سیاست علم و تکنولوژی، فرآیند نوآوری تکنولوژی، مدیریت تحقیقات ، زیرساختار و تغییرات تکنولوژیک تحقیقات و کارآفرینی تکنولوژیک و سرمایه گذاریهای جدید، چرخه عمر محصول و چرخه عمر فرآیند برنامه ریزی و پیش بینی تکنولوژی و موارد زیادی از این عناوین جزء دانش این رشته می باشد. امید است دانشجویان این رشته با کسب مهارتهای جانبی نظیر زبان و کامپیوتر و با مطالعه دقیق مباحث تخصصی خود نظیر قراردادهای انتقال تکنولوژی و قواعد حقوقی آن، شرایط مناسبی برای ورود به بازار کار داشته باشند.
برای تحصیل در این رشته چه چیزهایی مورد نیاز است؟
 • علاقه مندی به علوم روز و مباحث استقرار تکنولوژی های نوین
 • قدرت و توان ادراک، تجزیه و تحلیل و نهایتا حل مشکلات مدیریتی (رویکرد جستجو برای تکنولوژی متناسب
 • داشتن روحیه مبارزه طلب برای متقاعد ساختن مدیران در استقرار تکنولوژی های جدید
 • داشتن روحیه تیمی و علاقه مند به همکاری و علاقه مند به یادگیری
 • توانایی تجزیه و تحلیل و درک روابط سازمان و تکنولوژی و توانایی انطباق آنها
 معرفی مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
هدف از این رشته عبارت است از: پرورش کادر متخصص در یکپارچه سازی علوم پایه و مهندسی و دانش و روشهای مدیریت این رشته یک تخصص میان رشته ای می باشد که بین علوم مختلف از جمله علوم طبیعی، اجتماعی، تجزیه صنعتی، تئوری کسب و کار و مهندسی ارتباط برقرار می نماید.
واحدهای درسی در دانشگاه:
 • تئوریهای اقتصاد و سیر تحول تکنولوژی
 • تکنولوژی و توسعه
 • تئوریهای نوآوری مدلها، فرایند ها و سیاستها
 • پیش بینی تکنولوژی
 • ارزیابی تکنولوژی
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • تئوریهای مدیریت پیشرفته
 • مدیریت استراتژیک صنعتی
 • مدیریت تولید پیشرفته
 • سیستمهای اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی
 • برنامه ریزی علوم تکنولوژی و آموزشی و توسعه منابع انسانی اولویت و نیازهای تحقیقاتی
 • ارتباط مرکز علمی و صنعتی
 • سازمانهای تحقیق و توسعه و پارک تحقیقات صنعتی
آینده شغلی:
این رشته هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد سازمانی و فردی می باشد و مواردی از قبیل سیاست علم و تکنولوژی، فرآیند نوآوری تکنولوژی، مدیریت تحقیقات ، زیرساختار و تغییرات تکنولوژیک تحقیقات و کارآفرینی تکنولوژیک و سرمایه گذاریهای جدید، چرخه عمر محصول و چرخه عمر فرآیند برنامه ریزی و پیش بینی تکنولوژی و موارد زیادی از این عناوین جزء دانش این رشته می باشد. امید است دانشجویان این رشته با کسب مهارتهای جانبی نظیر زبان و کامپیوتر و با مطالعه دقیق مباحث تخصصی خود نظیر قراردادهای انتقال تکنولوژی و قواعد حقوقی آن، شرایط مناسبی برای ورود به بازار کار داشته باشند.
برای تحصیل در این رشته چه چیزهایی مورد نیاز است؟
 • علاقه مندی به علوم روز و مباحث استقرار تکنولوژی های نوین
 • قدرت و توان ادراک، تجزیه و تحلیل و نهایتا حل مشکلات مدیریتی (رویکرد جستجو برای تکنولوژی متناسب
 • داشتن روحیه مبارزه طلب برای متقاعد ساختن مدیران در استقرار تکنولوژی های جدید
 • داشتن روحیه تیمی و علاقه مند به همکاری و علاقه مند به یادگیری
 • توانایی تجزیه و تحلیل و درک روابط سازمان و تکنولوژی و توانایی انطباق آن دو
 مجموعه مشاوران نوین با در اختیار داشتن برترین متخصصین در زمینه گرایش های مختلف رشته مدیریت افتخار دارد مشاوره در زمینه ارائه موضوعات جدید و مشاوره نگارش پروپوزال، را ارائه نماید. خدمات ارائه شده در این مجموعه به صورت تضمینی می باشد و هر گونه اصلاحی ارائه شده توسط اساتید محترم به طور کامل بر عهده کارشناسان مجموعه مشاوران نوین است. همچنین خدمات نگارش پایان نامه و مشاوره پایان نامه در مجموعه مشاوران نوین توسط نخبگان علمی در رشته های مختلف ارائه می گردد. ارائه خدمات تجزیه و تحلیل نتایج و استفاده از انواع نرم افزارهای تخصصی در پایان نامه توسط متخصصین مشاوران نوین به طور کامل ارائه می شود. آموزش مراحل دفاع از پایان نامه و آموزش نرم افزارهای تخصصی رشته های مختلف توسط مشاوران نوین ارائه و همچنین خدمات استخراج انواع مقالات علمی از پایان نامه ها و نگارش مقاله های علمی و ترجمه و چاپ مقالات علمی در ژورنال های معتبر توسط بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور برای دانشجویان عزیز ارائه می گردد 
میزبانی و توسعه توسط طراحی سایت WebOne.Co