خدمات انجام پایان نامه، چاپ مقاله و ارائه موضوع پایان نامه - مشاوران نوین

ایمیل:info@moshaveranenovin.com         moshaveranenoviiin@gmail.com
تلفن: 09109106535- 88525688-021
  مشاوره رایگان: 09109106545  
سفارش پایان نامه

ارسال و پیگیری مقاله

یکی از مهمترین مراحل در تهیه یک مقاله علمی ارسال و پیگیری مقاله می باشد. ارسال یا سابمیت مقاله در واقع مرحله ای می باشد که بعد از تهیه مقاله در فرمت ژورنال مقصد انجام می شود. در این مرحله مقاله به همراه فرم های مانند نامه پوشش (COVER LETTER)  و نامه نقاط کلیدی (HIGHLIGHT) که شامل مهمترین نوآوری ها و ابعاد اصلی مقاله است ارسال می شود. علاوه بر موارد فوق، نامه تعهد اصالت که در آن تعهدی بر عدم ارسال مقاله به ژورنال ها یا کنفرانس های دیگر آمده است تهیه می شود.
ارسال مقاله به دو روش انجام می شود. در روش اول که در برخی ژورنال ها رایج است مقاله به صورت ایمیل ارسال می شود. در روش دوم مقاله به کمک سیستم ارسال آنلاین که در برخی ژورنال ها از طریق اینترنت رایج است انجام می شود. در هر دو روش در مرحله اول ویراستار اصلی ژورنال که در حد بالای علمی قرار دارد. یک بررسی اولیه از مقاله انجام می دهد بعد از این بررسی در صورتی مقاله در حوزه ژورنال تشخیص داده نشود مقاله رد می شود اما اگر مقاله در حوزه ژورنال تشخیص داده شود به 3 داور ارسال می شود.
داوران بعد از بررسی مقاله نظر خود را اعلام می کنند که به چهار صورت می باشد:
رد مقاله
اصلاحات کلی
اصلاحات جزئی
پذیرش
در این مرحله معمولا مقاله پذیرش نمی شود و یکی از سه مورد اول اتفاق می افتد. اگر مقاله رد شود نامه ای مبتنی بر رد مقاله ارسال می شود. در صورت نیاز به اصلاحات نظرات داوران برای شما ارسال می شود در این مرحله باید اصلاحات به طور کامل انجام شده و به سوالات داوران پاسخ داده شود. برای این کار باید به صورت کاملا محترمانه و به صورت مستدل و علمی نظرات داوران پاسخ داده شود.
بعد از این مرحله مقاله اصلاح شده برای داوران ارسال می شود که در این مرحله نظر نهایی داوران مبنی بر رد یا پذیرش مقاله اعلام می شود البته امکان دارد داوران مجدد اصلاحات برای مقاله تعیین کنند که باید فرآیند اصلاح مقاله مجدد انجام شود.
در انتها نام های مبتنی بر رد یا پذیرش مقاله دریافت خواهید کرد که در صورت پذیرش و دریافت نامه پذیرش این نامه دارای اعتبار علمی بالایی می باشد.
مشاوران نوین افتخار دارد خدمات ارسال و پیگیری مقالات علمی شما را ارائه می دهد. متخصصین ما با بالاترین سطح علمی می توانند در این زمینه شما را یاری نمایند.
میزبانی و توسعه توسط طراحی سایت WebOne.Co