خدمات انجام پایان نامه، چاپ مقاله و ارائه موضوع پایان نامه - مشاوران نوین

ایمیل:info@moshaveranenovin.com         moshaveranenoviiin@gmail.com
تلفن: 09109106535- 88525688-021
  مشاوره رایگان: 09109106545  
سفارش پایان نامه

نگارش پروپوزال

نگارش پروپوزال در مراحل انجام تحقیق به خصوص پایان نامه دومین مرحله می باشد. در این مرحله از شما خواسته می شود تا طرح تحقیق خود را بیان کنید. اگر به ساختار پروپوزال و پایان نامه توجه کنید شباهت های زیادی میان آنها خواهید یافت. یک پروپوزال دارای قسمت های مختلفی می باشد که در ادامه این قسمت ها به صورت مختصر معرفی می شود:
بیان مسئله
در این قسمت از شما خواسته می شود تا مسئله تحقیق خود را بیان کنید مسئله تحقیق در واقع بیان ابعاد تحقیق می باشد و بیان این موضوع که در تحقیق خود دقیقا به دنبال چه چیزی هستید. در بیان مسئله نباید به بیان حاشیه ها پرداخت باید به طور مستقیم بیان کرد چه مشکل و مسئله ای وجود دارد و در تحقیق شما به دنبال حل مشکل و مسئله موجود هستید. در بیان مسئله متغییرهای تحقیق، جنبه های مجهول تحقیق و منظور اصلی تحقیق نیز بیان می شود.
اهمیت تحقیق
در این بخش از پروپوزال از شما خواسته می شود تا به بیان اهمیت موضوع بپردازید. در بیان اهمیت تحقیق و اهمیت موضوع باید به این نکته تمرکز کنید که در صورت عدم انجام این تحقیق چه مشکلاتی به وجود خواهد آمد و در صورت انجام این تحقیق چه مشکلات و مسائلی حل می شود. به این ترتیب به وضوح اهمیت یک موضوع را بیان نموده اید. در بیان اهمیت موضوع نباید به بیان جزئیات زائد پرداخت و به صورت مستقیم باید به بیان بخش های اصلی پرداخت.
مرور ادبیات
در این قسمت باید به بررسی اجمالی تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق خود بپردازید. این بخش به شما کمک می کند تا جنبه های جدید بودن و نوآوری تحقیق و همچنین خلا های تحقیقاتی را بیابید. در واقع این بخش به خوبی نشان می دهد چه جنبه هایی از موضوع تحقیق شما قبلا بررسی شده است و چه جنبه های مورد بررسی قرار نگرفته است. در این صورت می توان به خوبی در بخش های کمتر کار شده تمرکز کرد و پایان نامه را به سمت این بخش ها برد.
بیان نوآوری تحقیق
در این بخش از شما خواسته می شود تا نوآوری تحقیق خود را بیان کنید. در واقع بعد از بررسی مرور ادبیات، می توان بیان کرد که کدام بخش از این تحقیق قبلا مورد بررسی قرار نگرفته است و دارای نوآوری می باشد. به این ترتیب جنبه های جدید بودن موضوع تحقیق بیان می شود.
اهداف تحقیق
در این بخش هدف از انجام این تحقیق بیان می شود. به صورت کلی اهداف تحقیق به سه دسته اهداف آرمانی، اهداف کلی و اهداف اختصاصی تقسیم می شود.
سوالات تحقیق
در این قسمت سوالات تحقیق که قصد دارید به آن پاسخ دهید بیان می شود. سوالات تحقیق باید کاملا واضح و مشخص باشد. همچنین در طراحی سوالات تحقیق باید دقت کنید تا مطمئن شوید در صورت انجام تحقیق خود می توانید به آنها پاسخ دهید. این سوالات در آخرین فصل پایان نامه شما و با ارائه دلایل قطعی پاسخ داده شوند.
فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق در مرحله بعد بیان می شوند. فرضیه های تحقیق باید به صورت جمله های خبری باشند. در تحقیقات رشته مدیریت این فرضیه ها با کمک روش های آماری مورد تست قرار می گیرند تا تایید یا رد شدن آنها مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه های تحقیق نباید موارد بدیهی باشند آنها باید مواردی باشند که جنبه مجهول داشته باشند و فرضیه های قطعی و محتمل نباشند.
روش تحقیق
در این قسمت نوع روش تحقیق بیان می شود. در قسمت روش تحقیق نوع روش گردآوری اطلاعات و ابزار گردآوری اطلاعات بیان می شود. این قسمت از پروپوزال به طور دقیق بیان می کند با استفاده از چه روشی سوالات تحقیق پاسخ داده می شود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این قسمت از شما خواسته می شود تا بیان کنید با استفاده از چه روشی به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازید. این بخش از پروپوزال نیز به تخصص زیادی دارد. در واقع در این بخش باید بدانید با استفاده از چه روش تجزیه و تحلیلی می توانید به سوالات تحقیق خود پاسخ بدهید. همچنین در صورت استفاده از نرم افزار در این قسمت نام نرم افزار نیز ذکر می شود.
برای دریافت خدمات نگارش پروپوزال می توانید به متخصصین ما مراجعه کنید. این موسسه خدمات نگارش پروپوزال را با بهترین کیفیت ارائه می کند.


 
میزبانی و توسعه توسط طراحی سایت WebOne.Co